Author = Ghobahi Katomjani, Elaheh
Hazard of agricultural triazole fungicide: Does cyproconazole induce voriconazole resistance in Aspergillus fumigatus isolates?

Volume 6, Issue 4, December 2020, Pages 14-19

10.18502/cmm.6.4.5329

Maryam Moazeni; Elaheh Ghobahi Katomjani; Iman Haghani; Mojtaba Nabili; Hamid Badali; Mohammad Taghi Hedayati; Tahereh Shokohi