Author = Homeira Babaei
Interdigital intertrigo due to Fusarium oxysporum

Volume 2, Issue 1, March 2016, Pages 43-46

Mohammad Bahmaei; Parvin Dehghan; Reza Kachuei; Homeira Babaei; Rasoul Mohammadi