Author = Ioannidou, Maria
Invasive fungal infections in a pediatric hematology-oncology department: A 16-year retrospective study

Volume 6, Issue 2, June 2020, Pages 37-42

10.18502/cmm.6.2.2840

Nikoleta Kazakou; Timoleon-Achilleas Vyzantiadis; Anastasia Gambeta; Eleni Vasileiou; Eleni Tsotridou; Dimitrios Kotsos; Athina Giantsidi; Anna Saranti; Maria Palabougiouki; Maria Ioannidou; Emmanuil Hatzipantelis; Athanasios Tragiannidis